Con gấu già định cưa sừng làm chó

Mới gặp nhìn cái mặt là đã đéo ưa, định đánh cây xì chuồn rồi, nhưng lúc tính tiền thì thấy con này ra về giả nai khờ khạo quá, gai con tinh đâm ghét nên đưa em vào đường ray số 7 rồi dùng hóa dâm đại pháp địt em liên tục năm phát cho biết đời.

https://openload.co/f/CVkaXCDZTlQ

Con gấu già định cưa sừng làm chó
Rate this post

Tags: